HOME
Firma
Jakość
Serwis
Utrzymanie ruchu
Biuro konstrukcyjne
Możliwości produkcyjne
Kabeltechnik Sp. z o.o.


Utrzymanie ruchu   Jednym z obszarów działania KABELTECHNIK Sp. z o.o. są usługi techniczne, polegające na utrzymaniu ruchu maszyn i obiektów oraz monitorowaniu eksploatacji urządzeń. Ofertę tę kierujemy przede wszystkim do firm posiadających rozbudowane zaplecze techniczne. Już teraz obsługujemy kilka renomowanych fabryk kablowych i czołowych producentów maszyn kablowych.

   Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę techniczną maszyn i kompletnych linii technologicznych. Polega ona na okresowym zbieraniu i gromadzeniu danych o funkcjonowaniu
i zakłóceniach powstających podczas pracy nadzorowanych obiektów, planowaniu, a następnie wykonaniu okresowych przeglądów i konserwacji, a także obejmuje bieżące usuwanie awarii.

   Realizujemy także techniczne utrzymanie obiektów. Polega ono na utrzymaniu stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, itp.
Oferta KABELTECHNIK Sp. z o.o. obejmuje także usługi doświadczonej i profesjonalnej kadry
w zakresie utrzymania, rozwoju i nadzoru istniejących instalacji elektrycznych, pneumatycznych, CO, itp. Dzięki naszej firmie klienci redukują koszty eksploatacji, gdyż nie występuje potrzeba posiadania wyspecjalizowanych służb technicznych.


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z naszym Działem Obsługi Bieżącej.

Z-ca Dyrektora d/s Utrzymania Ruchu
Marek Kordowski

Tel +48 (0....22) 733 74 00
Fax +48 (0....22) 722 41 90
Kom 0 608 377 309
e-mail


   Utrzymanie ruchu prowadzone przez KABELTECHNIK Sp. z o.o. realizowane jest w oparciu
o nieprzerwany nadzór oraz analizę czasu pracy i przestojów maszyny. Specjaliści Działu Obsługi Bieżącej nadzorujący pracę zespołów serwisowych i konserwacyjnych ustalają termin wykonania przeglądów
i konserwacji. Specjaliści typują maszyny i urządzenia pomiarowe do konserwacji na podstawie :
- dokumentacji techniczno-ruchowej,
- zaleceń producentów maszyn i urządzeń
- własnych doświadczeń - wynikających z obserwacji pracy maszyny,
- rzeczywistego czasu pracy maszyny,
- danych o awaryjności maszyn,
- zebranych opinii użytkowników maszyn,
Zebrane informacje gromadzone są w komputerowym rejestrze, gdzie następuje ich dalsza obróbka. Na tej podstawie opracowywane są raporty dotyczące awaryjności maszyn w ujęciu: dobowym, tygodniowym, miesięcznym, itd. Takie syntetyczne ujęcie informacji pozwala na przeprowadzenie analiz i wyciągnięcie wniosków dotyczących przeprowadzenia przeglądów, konserwacji i remontów. Nasz "Specjalista koordynator" prowadzi okresowe analizy problemów związanych z rodzajem
i częstotliwością powstających awarii. Pozwala to podjęcie działań prewencyjnych oraz wykrycie
i wyeliminowanie potencjalnych przyczyn niesprawności.

   Dzięki profesjonalizmowi i perfekcyjności naszych służb technicznych Zleceniodawcy nie muszą dysponować sztabem specjalistów do obsługi i nadzoru maszyn - w oparciu o strategię swojej firmy
i zasoby posiadanych służb technicznych mogą dokonać wyboru usług, które chcą zlecić KABELTECHNIK Sp. z o.o.