HOME
Firma
Jakość
Serwis
Utrzymanie ruchu
Biuro konstrukcyjne
Możliwości produkcyjne
Kabeltechnik Sp. z o.o.


Serwis   Obsługa serwisowa oraz szybka realizacja wymagań Klienta jest jednym z najważniejszych celów działalności KABELTECHNIK
Sp z o.o.


   Oferta usług świadczonych przez nasz serwis jest elastyczna i dopasowywana do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych Klientów. Nadrzędnym celem naszej firmy jest, aby wymagania w zakresie usług serwisowania maszyn były realizowane z korzyścią dla klienta. Sprzęt wymagający modernizacji lub naprawy zgodnie z życzeniem zleceniodawcy, jest w najkrótszym możliwym czasie przystosowywany do efektywnego i wydajnego działania.

   Jedną z dziedzin działalności firmy KABELTECHNIK S.p. z o.o. są usługi techniczne utrzymania ruchu maszyn świadczone renomowanym fabrykom kablowym i czołowym producentom maszyn kablowych.

   Obszar działania naszego serwisu obejmuje maszyny i urządzenia produkcyjne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. Zgłoszenia awarii przyjmowane są telefonicznie lub przez osobisty kontakt z pracownikiem serwisu. Specjalista serwisu przyjmujący zgłoszenie, wstępnie ocenia rodzaj i priorytet awarii. Na tej podstawie opracowywane są instrukcje dla zespołów naprawczych.

   Zespoły naprawcze są dyspozycyjne 24 godz. na dobę. Skład zespołów serwisowych jest kompletowany indywidualnie w zależności od rodzaju i wielkości awarii. W przypadku konieczności usunięcia kilku awarii jednocześnie kolejność napraw ustalana jest w oparciu o priorytet napraw otrzymany od Zleceniodawcy. Po ustaleniu sposobu najefektywniejszego usunięcia awarii w każdej chwili Klient ma możliwość uzyskania informacji o charakterze awarii, czasie jej trwania oraz przewidywanym czasie zakończenia. Po wykonaniu działań naprawczych zespół dostarcza odpowiednio wypełnioną i potwierdzoną "Kartę usunięcia awarii". Na jej podstawie Zleceniodawca może zapoznać się ze sposobem i zakresem przeprowadzonej naprawy.

   Informacje dotyczące naprawy są gromadzone i opracowywane w komputerowym "Rejestrze awarii". Na ich podstawie opisywane są przyczyny powstania awarii, możliwe sposoby podjęcia działań zapobiegających powstawaniu awarii oraz sposoby korygowania zaistniałych niezgodności wyrobu. Na życzenie Klienta opracowywany jest arkusz kalkulacyjny przedstawiający informacje o czasie pracy maszyn, konserwacjach, awariach itp. w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym.

Ponadto usługi w ramach świadczonego przez nas serwisu obejmują następujące zagadnienia:

- Doradztwo i ekspertyzy,
- Prace instalacyjne i uruchomieniowe,
- Naprawy, modernizacje oraz aktualizacja sterowników,
- Monitorowanie eksploatacji urządzeń oraz ich obsługa
- Wspomaganie prac instalacyjnych i uruchomieniowych.

Prace przeprowadzane przez KABELTECHNIK Sp. z o.o. wykonywane są ze szczególną dbałością o ochronę środowiska, przepisy BHP i UDT.


   KABELTECHNIK S.p. z o.o posiada doświadczony i profesjonalny personel elektryków / elektroników i techników specjalizujących się w uruchamianiu, modernizacji i okablowaniu maszyn kablowych, jak również w utrzymaniu ruchu oprzyrządowania elektrycznego i elektronicznego. Wykorzystujemy najnowocześniejsze systemy sterowania stosowane w maszynach kablowych (Allen-Bradley, Simatic, Wonderware ...itp.)