HOME
Firma
Jakość
Serwis
Utrzymanie ruchu
Biuro konstrukcyjne
Możliwości produkcyjne
Kabeltechnik Sp. z o.o.


Firma

    Spółka KABELTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie ul. Lipowa 5 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000107037.

Reprezentacja firmy:
Prezes Zarządu – Dyrektor - Sylwester BARTOSIK
e-mail:bartosik@kabeltechnik.com.pl

    Spółka KABELTECHNIK jest firmą o profilu technicznym. Jednym z głównych obszarów działania Spółki jest prowadzenie obsługi technicznej zakładów przemysłowych w zakresie utrzymania ruchu:

 • maszyn,
 • linii produkcyjnych,
 • sieci energetycznych i ciepłowniczych
 • obiektów infrastruktury oraz stałego monitorowania ich eksploatacji.

      Spółka współpracuje z renomowanymi firmami zarówno w Polsce jak i za granicą.
      Obecnie obsługuje znane i przodujące w swej branży fabryki kabli oraz prowadzi kooperację z producentami maszyn dla przemysłu kablowego i druciarskiego.

      Podstawą działalności spółki jest stała i kompleksowa obsługa techniczna maszyn, urządzeń, kompletnych linii technologicznych wraz z budynkami i infrastrukturą techniczną oraz przynależnymi pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i magazynami oraz innymi urządzeniami wyposażenia technicznego.
      Realizujemy techniczne utrzymanie obiektów, instalacji elektrycznych, oświetleniowych, wentylacyjnych, sanitarnych itp.

      W Spółce KABELTECHNIK zatrudnionych jest ok. 300 osób. Duża część załogi posiada wyższe wykształcenie.

      KABELTECHNIK Sp. z o.o. jest firmą ubezpieczoną w zakresie OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym ALLIANZ.

      Nasi pracownicy to w większości wysokiej klasy specjaliści z dużym doświadczeniem w serwisie i produkcji różnego rodzaju maszyn i urządzeń technologicznych głównie dla przemysłu kablowego jak również produkcji lin i drutów
      Spółka KABELTECHNIK dba o wszechstronny rozwój pracowników, umożliwiając im dostęp nowoczesnych technologii i narzędzi pracy oraz stwarzając okazje do wymiany doświadczeń ze specjalistami branżowymi w kraju i za granicą.

      Spółka posiada opracowany przez własnych specjalistów system obsługi technicznej K-TUR-2000 przeznaczony dla zakładów przemysłowych i linii technologicznych, który jest wdrożony w przedsiębiorstwach produkcji kabli i przynosi oczekiwane efekty tak w zakresie technicznym jak również ekonomicznym.

      Zrealizowaliśmy szereg różnorodnych inwestycji, które wzbogaciły nasze doświadczenie w dziedzinie budowy i remontów maszyn i urządzeń do produkcji kabli. Mamy opracowane własne projekty maszyn i urządzeń.

      Posiadamy Biuro Konstrukcyjne wyposażone w Studio Projektowania Auto-CAD z możliwością wydrukowania rysunków formatu A0. Świadczymy usługi projektowe i kreślarskie.

      Nasza firma dba o stałe podwyższanie standardu świadczonych usług i produkowanych przez siebie wyrobów – podjęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu ISO 9001.

      W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą – nasi pracownicy udzielą wyczerpujących informacji.