HOME
Firma
Jakość
Serwis
Utrzymanie ruchu
Biuro konstrukcyjne
Możliwości produkcyjne
Kabeltechnik Sp. z o.o.


Jakość    System zarządzania w KABELTECHNIK Sp. z o.o. jest zgodny z filozofią nowoczesnego zarządzania TQM (Total Quality Management) czyli Zarządzania przez Jakość opartego na ustawicznym doskonaleniu organizacji we wszystkich aspektach, sferach i efektach jej funkcjonowania. Na bieżąco monitorujemy postęp techniki i technologii projektowania oraz wprowadzamy nowoczesne narzędzia i metody zarządzania firmą.
Wprowadzamy System Zarządzania Jakością według międzynarodowych norm serii ISO 9000 oraz pielęgnujemy proces integracji i kształtowania kultury przedsiębiorstwa. Świadczymy najwyższej jakości usługi, uwzględniając jednocześnie specyficzne wymagania i oczekiwania klienta oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska.

    Utrzymujemy rozległe kontakty z wiodącymi przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi, dzięki którym mamy dostęp do najwyższej jakości materiałów i surowców. Nadzór nad kontrolą jakości podzielony jest na kilka etapów :

- szczegółowa kontrola zakupionych wyrobów,
- samokontrola w toku produkcji,
- kontrola finalna.

    Wszystkie wyroby finalne podlegają końcowej kontroli Sterowania Jakością, podczas której uwzględnia się:

- wymagania stawiane przez Klienta,
- wymagania dokumentacji,
- normy bezpieczeństwa.

    Wszystkie wyroby i usługi wykonane przez KABELTECHNIK Sp. z o.o. objęte są gwarancją, a na życzenie Klienta także obsługą serwisową.